Project voor monomestvergisters

BioEnergyFarm

Er is veel potentie voor biogas uit pure mest. Boeren kunnen op basis van een online rekentool bepalen of een vergister economisch haalbaar is op hun eigen bedrijf. De rekentool is tot stand gekomen op basis van het EU-project BioEnergyFarm met dertien partners uit zeven EU-landen. CCS Energie Advies en DCA zijn de Nederlandse partners van het project.

Uit de scan blijkt dat een rendabele businesscase mogelijk is vanaf 150 melkkoeien of 1500 vleesvarkens. Zijn boeren op basis van de EU-scan geïnteresseerd dan kunnen ze een adviesbureau inschakelen voor een uitgebreidere versie van de rekentool. Het eerste advies is gratis.

Interessante link

De uitgebreide versie van de rekentool kijkt naar alle bedrijfsspecifieke details zoals aanwezige mestopslagen, versheid van de mest en de afstand tot bijvoorbeeld het transformatorhuis. In deze versie worden vijf scenario’s uitgewerkt, te weten:

  • Elektriciteit maken met een WKK
  • Warmte maken met biogasboilers
  • Levering van ruw biogas via een biogasleiding
  • Opwerking en verkoop van groen gas
  • Mestverwerking in combinatie met een WKK installatie.

Op de website van BioEnergyFarm is naast de rekentool informatie te vinden over technieken en leveranciers en over regelgeving en subsidies. De praktische handleiding voor veehouders doorloopt het hele traject van eerste idee tot een operationele vergister.

In de loop van 2015 en 2016 worden bijeenkomsten georganiseerd voor veehouders als adviseurs over de bevindingen. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met CCS Energie Advies. Telefoon: 0570-667000. E-mail: info@cocos.nl.

Interessante links

Intelligent Energy Europe