Category

Nieuws

Crowdfunding Agro Giethoorn Energie

Crowdfunding voor twee biovergistingsprojecten

By | Nieuws | No Comments
Oneplanetcrowd financiert een monomestvergister voor Van Eijck Groengas uit Noord-Brabant. Hiervoor is eind maart 1,1 miljoen euro opgehaald. Agro Giethoorn Energie staat op dit moment online voor het publiek om een lening te verstrekken voor een investering in de bestaande exploitatie van twee operationele vergistingsinstallaties.

De financiering van Oneplanetcrowd betreft een achtergestelde lening en is een aanvulling op het aandelenkapitaal van de initiatiefnemer en de bancaire financiering. Oneplanetcrowd selecteert de ondernemers. Ze moeten een biogasinstallatie kunnen exploiteren en daarnaast toegang hebben tot de benodigde mest en bijproducten.

Oneplanetcrowd investeert sinds 2012 in projecten voor duurzame energie. Eerder is een biomassawarmteproject van BeGreen gefinancierd.

Interessante links

Eerste biogasinstallatie Belgie

Eerste groengasinstallatie in België

By | Nieuws | No Comments
Bright Biomethane uit Enschede levert een biogasopwerkings­systeem voor het Energie Conversie Park in Beerse.

De biogasopwerkingsinstallatie is bestemd voor IOK Afvalbeheer, een afvalbeheer­organisatie voor verschillende gemeenten in het noorden van België. De installatie is geschikt voor 150 Nm3 biogas per uur in de eerste fase en 400 Nm3 biogas per uur in de nabije toekomst.

Groen gas van gft-afval

Op een van de energieparken van IOK Afvalbeheer wordt biogas geproduceerd door anaerobe droge vergisting van gft-afval van huishoudens in de regio Kempen. Circa 25% van het biogas zal worden gebruikt voor de productie van groen gas. De overige 75% wordt door een WKK omgezet naar warmte en elektriciteit en (her)gebruikt door de biogas- en opwerkinginstallatie. In de toekomst zal de energieproductie verschuiven naar een toename van de groengasproductie. Het systeem van Bright Biomethane is eenvoudig uit te breiden.

Interessante links

Installatie

Europese kaart hernieuwbaar gas 2018

By | Nieuws | No Comments
Gas Infrastructure Europe (GIE) en de European Biogas Association (EBA) hebben de Europese Biomethaankaart 2018 uitgebracht. De kaart bevat de hernieuwbaargasinstallaties in Europa met locaties. Meer dan 500 installaties zijn opgenomen. De kaart is gebaseerd op actuele informatie van biogasverenigingen, energie-instellingen en bedrijven.

De kaart geeft specifieke informatie over iedere installatie, dwz. over de aansluiting op het gasleidingnet, de invoedingscapaciteit, het gebruikte substraat, het opwaarderingsproces en de datum waarop de installatie in gebruik werd genomen. Grensoverschrijdende verbindingen met interconnectors en pijpleidingen worden ook weergegeven. Daarnaast levert de kaart aanvullende gegevens over de ontwikkeling van de Europese hernieuwbaargasmarkt, de verspreiding van installaties in de Europese landen en voorspellingen over de productie tot 2037. 

Interessante links

Bos

Hernieuwbaar gas om klimaatdoelen te halen kan Europa € 140 miljard per jaar besparen

By | Nieuws | No Comments
Onderzoek van de Europese Gas for Climate-groep laat zien dat de productie van hernieuwbaar gas tussen nu en 2050 kan toenemen naar meer dan 120 miljard m3 per jaar, daarbij inbegrepen hernieuwbare waterstof en biomethaan.

Het onderzoek biedt een uitgewerkt plan om het doel van het Parijs-akkoord, geen uitstoot van broeikassen in de EU in 2050, op een kosteneffectieve manier te halen. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecofys.

Besparing

Op basis van de bestaande gasinfrastructuur kan hernieuwbaar gas gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, hernieuwbare elektriciteitsproductie als aanvulling op zonne- en windenergie en als brandstof voor het zware transport. Deze toepassingen betekenen een besparing van ongeveer 140 miljard euro per jaar in 2050 vergeleken met een toekomstig energiesysteem zonder gas.

Gas for Climate

De Gas for Climate-groep is in 2017 opgericht en bestaat uit zeven Europese gastransportbedrijven (Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, Open Grid Europe, Snam en TIGF) en twee verenigingen in de hernieuwbare gasindustrie (European Biogas Assocation en Consorzio Italiano Biogas).

Interessante links

OrangeGas tankstation met tankwagen

OrangeGas breidt uit naar Duitsland

By | Nieuws | No Comments
OrangeGas heeft dertien cng-tankstations aangekocht in de Duitse regio Nordrhein-Westfalen. Voor de Duitse markt is een eigen directeur aangesteld. In eerste instantie starten de stations met aardgas. Binnen vijf jaar wordt het aardgas geleidelijk vervangen door 100% groen gas.

De ambitie is de komende jaren in Duitsland nog eens honderdvijftig stations te openen waar aardgas en cng getankt kan worden. Voor de volgende 30 tot 50 station bestaan concrete plannen.

Europese speler

Met de aankoop van de dertien tankstations was circa 1 miljoen euro gemoeid. De totale omzet van OrangeGas stijgt door de uitbreiding naar Duitsland met 10 procent. Volkswagen zet fors in op cng, onder meer met steun van de Duitse politiek. OrangeGas heeft ook concrete plannen om stations in België te openen en heeft interesse in Zweden en Engeland. Doel is om uiteindelijk duizend tankstations in Europa te realiseren en uit te groeien tot de grootste exploitant van duurzame brandstoffen van Europa. In Nederland verkoopt het bedrijf groen gas op zeventig locaties.

Interessante links