Deelnemen aan de Green Deal Business met biomassa en biobased gas

De Green Deal is een zogenoemde open deal. Er kunnen alsnog nieuwe partijen toetreden (zie art. 17 van de Green Deal). Er zijn echter voorwaarden aan verbonden zoals hieronder vervat;

  1. Toetreder dient de uitgangspunten van de Green Deal Business met biomassa en biobased gas te onderschrijven, deze staan niet meer ter discussie;
  2. Toetreder dient additionele waarde te kunnen toevoegen door aanvullende analyse van case(s) in te brengen met daarin knelpunten die niet al door de huidige analyse cases in de Green Deal zijn afgedekt.
  3. Toetreder dient zelf investeringen te doen c.q. project(en) te initiëren op het gebied van meervoudig verwaarden van biomassa. Projecten bevinden zich derhalve op het snijvlak van duurzame grondstoffen en hernieuwbaar gas; toetreder is dus geen (toe)leverancier van een dergelijk project.
  4. Toetreder is bereid om financieel bij te dragen in de uitvoeringskosten van de Green Deal.
  5. De algemene directie van de beoogde toetreder dient het voorstel bij anouchka.kleijnen@groengas.nl in te dienen, het voorstel vervat tevens een antwoord op voorgaande punten.
  6. De huidige deelnemers aan de Green Deal zullen vervolgens unaniem akkoord moeten gaan alvorens de toetreding formeel kan worden vormgegeven.