Evenementen

Buis

Workshop Task 37: Energy from Biogas

Plaats: Hotel Prinsen, Julianastraat 21, 5251 EC Vlijmen
Datum: donderdag 6 april 2017
TKI Gas en RVO.nl organiseren een workshop over biogas in het kader van het IEA-programma Task 37. Task 37 is een internationale werkgroep voor vergisting van natte organische reststromen. Doel is de productie van biogas voor warmte en elektriciteit en opwaardering naar biomethaan in Europa te stimuleren.

De middag start met het onderwerp invoeding van biomethaan. Jerry Murphy, voorzitter van Task 37, geeft een update van het werkprogramma. Gerard van Pijkeren van Gasunie schets de ontwikkeling van biomethaan in Nederland tot 2050. Pieter Mans van Alliander behandelt de invoeding van biomethaan in het gasnet.

In het tweede deel staan de innovaties centraal. Met cases als: flexibilisering van biogasinstallaties (DBFZ Leipzig) , biogasopwaardering (Pentair) en waterzuiveringsinstallaties (Colsen).

Het programma sluit af met een discussie. Dagvoorzitter is Jörg Gigler, directeur TKI Gas van de topsector Energie. De voertaal is Engels. Deelname is kosteloos.

Interessante links

BiogasAction

Praktijktraining mestvergisting en mestbewerking

Plaats: Wenumhoeve, Wenumsedwarsweg 99, 7345 AS Wenum-Wiesel
Datum: dinsdag 30 mei 2017
Tweedaagse training op 30 mei en 13 juni over mestvergisting en mestverwerking. De training is bestemd voor toezicht­houders en vergunning­verleners bij omgevingsdiensten en waterschappen en voor vergunning­adviseurs en techniek­leveranciers die willen weten waar handhavers op letten.

De training is onderverdeeld in de volgende zes blokken: overzicht van diverse vergistingsprocessen, wet- en regelgeving vergisten, vergistingsinstallaties, wet- en regelgeving mestbewerken, overzicht technieken en bezoek aan een praktijklocatie.

De training is op MBO+-niveau. De kosten bedragen € 795,00 (excl. btw). Docent is Frans Debets van adviesbureau CCS.

De training is onderdeel van het project BiogasAction.

Interessante links