Groente, fruit en tuinafval (GFT)

Nederland produceert jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen ton GFT. Hiervan wordt 380.000 ton via vergisting omgezet naar duurzame energie. Dit terwijl GFT vergistingscapaciteit heeft van 630.000 ton.

Organische natte fractie (ONF)

De grijze restfractie die vrijkomt bij huishoudens bevat nog ongeveer 35% organisch materiaal. Dit wordt organische natte fractie (ONF) genoemd. Via vergisting kan uit de ONF zo’n 160 miljoen m3 groen gas worden geproduceerd.