Voorzitter
Ulco Vermeulen, onafhankelijk bestuurslid

Vice-voorzitter
Ferd Crone, namens de gemeente Leeuwarden

Secretaris
Raymond Gense, namens Pon

Penningmeester
Johan Wempe, onafhankelijk bestuurslid

Overige bestuursleden
Werner Buck, namens FrieslandCampina
Peter Drenth, namens de provincie Gelderland
Eric Douma, namens LTO Klimaat & Energie
Gerd van de Logt, namens Eneco
Pieter Mans, namens Alliander
Tjitske Brand, namens Gasterra
Jan Peters, namens Enexis
Gerard van Pijkeren, namens Nederlandse Gasunie
Michiel Schrier, namens de provincie Fryslân