Groen Gas Nederland vertegenwoordigt meer dan 125 bedrijven en organisaties in de biogasbranche. Groen Gas Nederland richt zich op de productie en afzet van hernieuwbaar gas aan de hand van een aantal programma’s.

De partners van Groen Gas Nederland zien hernieuwbaar gas als een belangrijke transitiebrandstof naar een duurzame energiehuishouding die tevens de concurrentie- en exportpositie van Nederland op het gebied van kennis, technologie, innovatie en handel versterkt.

Groen Gas Nederland richt zich op ketenintegratie voor een efficiënte en rendabele hernieuwbaar gasmarkt en geeft input bij belangrijke issues zoals het energierapport of de brandstofvisie.

 

over