Registreren als groengasproducent

Als producent van biogas dat wordt omgezet naar groen gas moet u zich laten registreren bij Vertogas als groengasproducent. Vervolgens ontvangt u een producentenrekening. Hierna worden op basis van de ingevoede hoeveelheid energie Garantie van Oorsprong (GvO’s) bijgeschreven op uw producentenrekening. De GvO’s tonen aan dat de door u geproduceerde hoeveelheid gas duurzaam is geproduceerd.

Deze GvO’s kunnen tezamen met het door u geproduceerde gas worden verkocht aan een klant of handelaar maar kunnen ook apart U kunt de certificaten dus verkopen aan partijen die willen vergroenen en zelf grijs gas hebben ingekocht. Op de site van Vertogas kunt u lezen hoe dit is geregeld.

U kunt ook zelf de markt op gaan met uw certificaten via het platform Vergroenjegas.nl waar er een directe match kan ontstaan tussen u als producent en de markt.

Interessante links

Administratie omgevingsvergunning

De gemeente verleent het overgrote deel van de omgevingsvergunningen voor biogasinstallaties. Aan deze vergunningen zijn doorgaans de volgende administratieve verplichtingen verbonden:

  • Een registratie van in- en uitgaande biomassa.
  • Periodieke keuringsverslagen van installaties (wkk, fakkel, weegbrug, filters, tanks).
  • Aanwezigheid van een bedrijfsnoodplan (in overleg met de brandweer).
  • Een plan voor ongediertebestrijding.
  • Een onderhoudsplan.

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

De gemeente kan toestaan dat afvalstoffen worden gebruikt om te vergisten. De hoeveelheden verschillen per gemeente. Wanneer bij een biogasinstallatie afvalstoffen in ontvangst worden genomen geldt een VIHB-registratieplicht. De VIHB is een regeling voor vervoerders, inzamelaars en handelaars in bedrijfsafvalstoffen.