De groengasketen begint met de omzetting van biomassa naar biogas en eindigt met de verbranding van dit biogas in een brander, wkk, ketel of vervoermiddel. Biogas kan worden geproduceerd door biomassa te vergisten of te vergassen. Bij deze processtap bevindt de biomassa zich in een verwarmde, luchtdichte tank. Bij deze omstandigheden zetten bacteriën koolstof uit die biomassa om in een mengsel van methaan en kooldioxide (biogas). Biogas bestaat uit ca. 57% methaan, 40% kooldioxide en verder met name zwavel en vocht. Biogas kan op verschillende manieren worden toegepast.

Biogasketen schematisch

Verbranding

Biogas is brandbaar en kan daardoor rechtstreeks worden verbrand ten behoeve van warmteopwekking. Zo kunnen zwembaden, woonhuizen en industrieën rechtstreeks met biogas worden verwarmd. Dit is de meest effectieve inzet van biogas omdat het biogas hiervoor alleen hoeft te worden ontvochtigd en ontzwaveld.

Warmtekrachtkoppeling (wkk)

Biogas kan ook worden verbrand in een gasmotor (wkk). Deze gasmotor laat een generator draaien die daarmee stroom opwekt. Van de ingevoerde energie in de vorm van biogas wordt op deze manier ongeveer 40% omgezet in elektriciteit. Verder produceert de wkk warmte die voor ongeveer 45% kan worden gebruikt. De rest van de geproduceerde warmte, ongeveer 15%, gaat verloren.

Groen Gas

Omdat bij een wkk-installatie vaak geen toepassing voor de warmte kan worden gevonden, is het vaak een optie het biogas op te waarderen naar aardgaskwaliteit, ofwel groen gas. Hierbij worden met name de kooldioxide, zwavel en vocht uit het biogas verwijderd, waardoor het kan worden ingevoed op het normale openbare gasnet. Afhankelijk van de gekozen opwaardeertechniek kan de vrijgekomen kooldioxide worden gebruikt in de tuinbouw of voor koeling.

Transportbrandstoffen

Tenslotte is het mogelijk om op biogas te rijden of te varen. Ook hiervoor moet het biogas worden ontdaan van kooldioxide, zwavel en vocht en wel zo dat haast zuiver methaan overblijft. Dit kan dan worden gecomprimeerd tot bio-CNG (Compressed Natural Gas) waarop auto’s en bussen kunnen rijden. Als het biomethaan door afkoeling vloeibaar wordt gemaakt, is het geschikt voor gebruik in vrachtwagens en schepen. Dit noemt men dan bio-LNG (Liquified Natural Gas).