Minister Kamp stelt € 150 miljoen beschikbaar voor monomestvergisting

In de Kamerbrief Aankondiging regeling voor monomestvergisting heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken de zogenoemde Jumpstart monomest aangekondigd. Dit is een aparte stimuleringsmaatregel van de Rijksoverheid. Groen Gas Nederland is initiatiefnemer van de Taskforce Jumpstart. Samen met de Rijksoverheid, LTO en FrieslandCampina is er ruim twee jaar hard gewerkt aan de vorming van de Jumpstart. Een korte opsomming van de toedracht en de regeling:
 • co-vergisting kent knelpunten (zoals een volatiele prijs van co-substraten), een shift naar monomest is één van de antwoorden om de boer weer betere positie te geven in verduurzaming van ons land;
 • slechts 2% van de totale mest wordt nu nog duurzaam benut, dat wat er wordt benut is vooral overtollige mest vaak gecombineerd met transportbewegingen;
 • de zuivelsector heeft scherpe doelstellingen om te verduurzamen, 90% van de CO2 uitstoot vindt op het boerenerf plaats, hier dient te sector forse stappen te nemen;
 • monomestvergisting op het boerenerf is het antwoord op voorgaande uitdagingen;
 • de techniek voor monomest is nu nog te duur om een goede kans op een SDE-beschikking te verkrijgen;
 • de business case is ook nog onvoldoende om financierbaarheid te garanderen;
 • de Jumpstart is het antwoord op voorgaande uitdagingen;
 • door afspraken te maken in de gehele keten kan de kostprijs 30-40% dalen, het organiseren van seriële productie is hier van belang;
 • de Coöperatie Jumpstart pakt vervolgens een ontzorgrol op richting haar leden;
 • de Coöperatie Jumpstart zorgt o.a. voor gebundelde financiering met scherpe rentes;
 • de Coöperatie zorgt voor een gebundelde SDE-aanvraag;
 • de Coöperatie zorgt voor afspraken met toonaangevende leveranciers en scherpe inkoopvoorwaarden en schaalvoordelen;
 • bovendien stelt de Coöperatie Jumpstart een bonus beschikbaar voor CO2-reductie waardoor de business case nog beter wordt;
 • door voorgaande activiteiten komt monomest in beeld als een serieus duurzaam alternatief;
 • bovendien is er veel meer milieuwinst met monomestvergisting;
 • zo is er er is additionele methaanreductie (methaan is factor 25 schadelijker dan CO2);
 • er is additionele stikstofreductie, er is additionele ammoniakreductie;
 • koeiener is geen gesleep met biomassa, transportbewegingen worden beperkt;
 • een gemiddelde monomestvergister zorgt bovendien voor groene energie van 40 huishoudens in de directe omgeving;
 • als 20% van de mest te zijner tijd duurzaam wordt ingezet dan kan dat met 5,6 PJ aan hernieuwbare stroom of gas fors bijdragen aan het Energieakkoord;
 • deze regeling is overigens goed te combineren met de wens tot meer weidegang;
 • projecten verkrijgen geen financiering als weidegang in het geding komt;
 • bovendien blijft 70-80% van de mest – bij toenemende weidegang- nog steeds in de stal, er is voldoende ruimte voor beide ontwikkelingen;
 • de tender staat open voor alle partijen in de zuivelsector, hier zijn afspraken over gemaakt.

 

Ben u geïnteresseerd in deelname, kijk dan op www.jumpstartua.nl