Beleidsbrief groen gas zet in op actieve stimulering productie

By 31 maart 2020 januari 24th, 2022 Nieuws
Op 30 maart 2020 presenteerde minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een beleidsbrief de Routekaart Groen Gas. Hierin geeft het kabinet haar visie op groen gas als CO2-vrije vervanger van aardgas in de gebouwde omgeving, de industrie en de transportsector. De routekaart noemt een aantal maatregelen en focuspunten om de productie van groen gas in Nederland op te schalen naar 70 PJ (ca. 2 bcm) in 2030: SDE++ en mogelijk alternatieve instrumenten; randvoorwaarden en innovatie; duiding bijdrage aan eindgebruikerssectoren. Het toepassen van duurzaamheidscriteria op de biogene stromen die aan de basis liggen van groen gas is voor het kabinet een randvoorwaarde.

Gerd van de Logt, directeur Groen Gas Nederland ziet veel kansen in de beleidsbrief: “Goed dat nut en noodzaak van groen gas worden onderschreven door het Rijk. Groen gas heeft veel mogelijkheden, maar ook nog wel wat beperkingen om op te schalen. Het document is een startpunt en stevig raamwerk met het Rijk verder te werken de komende jaren.”

Nederland beschikt over een breed scala aan vergistingsmogelijkheden en veelbelovende innovaties op het gebied van vergassingstechnologie. Van de rijkgeschakeerde groengassector vraagt het kabinet professionalisering, kennisdeling en een hogere organisatiegraad. Gerd van de Logt: “Het feit dat het kabinet zich nu uitspreekt voor actieve stimulering van de productie betekent ‘alle hens aan dek’. Dit geeft een enorme impuls aan samenwerking en organisatie in de sector. Groen Gas Nederland zet zich er graag voor in.”

De Routekaart Groen Gas maakt deel uit van een pakket van drie beleidsbrieven over de vergroening van de gasvormige energiedragers in ons energiesysteem. Het betreft: ‘De rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst’, ‘Routekaart groen gas’ en de ‘Kabinetsvisie waterstof’. Gas zal in 2050, zo voorspelt het kabinet, 30-50% deel uitmaken van de finale energievraag. Gasvormige energiedragers zijn essentieel voor o.a. de gebouwde omgeving, de energie-intensieve industrie en de transportsector. De moleculen in gasvormige energiedragers zijn ook te benutten ten behoeve van opslag en transport van elektriciteit en als grondstof voor de chemische industrie. Het kabinet is voornemens de komende decennia de rol van aardgas terug te dringen ten gunste van de CO2-vrije gasvormige energiedragers groen gas en waterstof.

Groen gas is opgewaardeerd biogas en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Biogas komt vrij door vergisting of vergassing van biogene reststromen (biomassa), zoals gft-afval, mest of rioolslib. Op dit moment ontwikkelt het kabinet een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa, die in het tweede kwartaal van 2020 wordt verwacht. Deze zal ook gelden voor biomassa ten behoeve van de productie van groen gas.

Groen Gas Nederland vertegenwoordigt meer dan 125 bedrijven en organisaties die organische reststromen via diverse technologieën omzetten in biogas en richt zich op het uitbreiden van de productie en afzet van hernieuwbaar gas.

Voor meer informatie

Groen Gas Nederland
Marieke van der Werf: (06) 50419896.

Interessante links