Europese gasinfrabedrijven pleiten voor bindend doel van 10% hernieuwbaar gas in 2030

By 4 mei 2020 januari 24th, 2022 Nieuws
Gas for Climate 2050
Meer aandacht van Brussel voor biomethaan en waterstof kan de kosten voor de energietransitie aanzienlijk beperken. Dat betogen een aantal Europese gasinfrabedrijven in een nieuwe studie van het zogenoemde Gas for Climate-initiatief, uitgevoerd door Guidehouse. Zij pleiten onder meer voor een bindend EU-doel van 10% hernieuwbaar gas – inclusief waterstof – in 2030.

Vorig jaar becijferde onderzoeksbureau Navigant in opdracht van Gas for Climate dat een CO2-vrij energiesysteem in 2050 tot €217 miljard per jaar goedkoper kan zijn indien volop gebruik gemaakt wordt van hernieuwbaar gas en emissieloos waterstof (en dus van bestaande infrastructuur). De belangrijkste financiële besparingen zouden gerealiseerd kunnen worden door het achterwege blijven van investeringen die nodig zijn in een all-electric Europa. Het gaat daarbij vooral om de kosten die horen bij het rigoureus isoleren van bestaande woningen en voor de balancering van het elektriciteitsnet.

Nu is er een vervolgstudie die laat zien wat er nodig is om die besparingen ook daadwerkelijk te realiseren. De hoofdconclusie is dat er in Brussel vier stappen moeten worden gezet. De eerste is een erkenning in wet- en regelgeving dat gasinfrastructuur ook in de komende decennia van belang is voor het energiesysteem. Alleen dan, zo betogen de onderzoekers van Guidehouse (dat Navigant heeft overgenomen), ontstaat er voldoende zekerheid voor bedrijven om langjarige investeringen te doen.

De tweede stap is de introductie van een EU-breed bindend doel voor het aandeel van hernieuwbaar gas en CO2-vrije waterstof. De bedrijven achter Gas for Climate, waaronder het Nederlandse Gasunie, pleiten voor een aandeel van 10% in 2030. Zij wijzen erop dat een dergelijke verplichting in Frankrijk al bestaat en tot succes heeft geleid: vorig jaar zou er elke week een biomethaanfaciliteit zijn geopend. Ook in andere lidstaten hebben specifieke stimuleringspakketten geleid tot een bovengemiddelde opschaling.

Dan moet Brussel ook de grensoverschrijdende handel in biomethaan en waterstof bevorderen, onder andere door een goed functionerend systeem van garanties van oorsprong.

En op de vierde plaats is een verbreding en versterking van het ETS-systeem nodig. Gedacht moet worden aan een minimumprijs en aan de introductie van ‘contracts for difference’ tussen bedrijven en overheden. Laatstgenoemde voorstel is bedoeld om bedrijven die investeren in een doorbraaktechnologie te stimuleren.

Nederland

In de recente publicatie van de Routekaart Groen Gas wordt in Nederland een vergelijkbare optie – de zogenaamde bijmengverplichting – nader bekeken en uitgewerkt.

Interessante links