Gasunie presenteert resultaten 2016

By 17 maart 2017 Nieuws No Comments
Gasunie
In 2016 is door Gasunie meer aardgas getransporteerd. Het volume steeg naar 1.236 TWh (2015: 1.170). Vanwege de productiebeperking van het laagcalorische Groningengas moest flink meer hoogcalorisch gas uit binnen- en buitenland omgezet worden naar laagcalorisch gas voor gebruik door huishoudens en bedrijven: in totaal 23,4 miljard m3 (2015: 16,9 miljard m3), het hoogste volume sinds 2003.

Omzetdaling

De omzet van Gasunie daalde in 2016 naar € 1.548 miljoen (2015: € 1.631 miljoen), met name door efficiencykortingen die door de toezichthouders in Nederland en Duitsland zijn opgelegd en lagere capaciteitsverkopen. De nettowinst bedraagt in 2016 € 183 miljoen, een afname van € 370 miljoen ten opzichte van 2015. De daling is met name te wijten aan een waarde­vermindering van € 450 miljoen op het GTS-netwerk als gevolg van het methodebesluit GTS van toezichthouder ACM.

Gashandelsplaats

De Nederlandse virtuele gashandelsplaats Title Transfer Facility (TTF) was afgelopen jaar de grootste van Europa. Op TTF is in 2016 in totaal 21.468 TWh gas verhandeld. Bij Gate terminal op de Maasvlakte is in november de derde laadplaats in gebruik genomen voor kleinere schepen die minder diepe havens met LNG kunnen bevoorraden voor verdere distributie in de transportsector.

Hernieuwbaar gas

In 2016 is samen met Cogas het Biogas Netwerk Twente gerealiseerd waarbij groen gas wordt ingevoed in het gasnet van Cogas. Verder is in samenwerking met SCW Systems de bouw van een vergassingsinstallatie in Alkmaar gestart. Hier wordt natte biomassa omgezet in groen gas en herbruikbare grondstoffen. Een veelbelovende techniek die het aandeel groen gas aanzienlijk kan vergroten. Een ander vergassingsproject, eveneens in Alkmaar, betreft Ambigo. Dit project heeft als doel biomassavergassing op industriële, zeer efficiënte schaal toepasbaar te maken. Ook werd in 2016 samen met de gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen en WarmteStad een intentieverklaring getekend om te komen tot de gezamenlijke ontwikkeling van een warmtenet in de stad Groningen.

Aardgas als transitiebrandstof

Volgens Han Fennema, CEO van Gasunie, kan aardgas nog lange tijd bijdragen aan de energietransitie door brandstoffen die meer CO2 uitstoten te vervangen door aardgas. Dit geldt voor centrales, de scheepvaart en zwaar wegtransport. Als schakel in het nieuwe energiesysteem blijft voor de gasinfrastructuur een belangrijke rol weggelegd. Vooral op het gebied van energietransport en als opslagfaciliteit.

Op 31 maart verschijnt het jaarverslag van Gasunie online.

Interessante links