Geslaagde toets op Klimaatakkoord-plannen groen gas

By 30 november 2018 januari 24th, 2022 Nieuws
CE Delft heeft op verzoek van Groen Gas Nederland een objectieve toets uitgevoerd naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de groengasplannen in het lopende Klimaatakkoord.

De conclusie is dat groen gas een realistisch potentieel heeft van 70 PJ (2 miljard m3) per jaar in 2030. Dat levert een CO2-emissiereductie op van 3,6 Mton per jaar, plus 1-2 Mton per jaar aan negatieve emissies. De totale emissiereductie is daarmee 4,6-5,6 Mton per jaar, met een nationale kosteneffectiviteit van 140 euro/tCO2.

CE Delft is tevens gevraagd een voorstel te doen voor toekomstbestendige beleidsinstrumenten waarbij de SDE stapsgewijs uitgefaseerd kan worden. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft recentelijk in de Tweede Kamer – mede naar aanleiding van de motie Mulder c.s. – toegezegd dat er een Routekaart Groen Gas komt om de opschaling van groen gas verder mogelijk te maken. Dit rapport is op te vatten als een eerste aanloop naar deze Routekaart.

Interessante links