Groengasproductie uit kleinschalige mestvergisting in Overijssel

By 10 april 2017 Nieuws No Comments
Microferm Den Bommel
Leverancier van bio-energie-installaties HoSt gaat Microferm-groengasinstallaties bouwen bij een melkveehouder in Deurningen en een rosé-kalverenbedrijf in Vriezenveen. Vanaf september produceren de Microferms groen gas voor het aardgasnet uit bedrijfseigen mest.

De Microferms produceren ieder 40 Nm3 groen gas per uur uit koeienmest. Het gas wordt opgewerkt tot groen gas met aardgaskwaliteit en rechtstreeks geleverd aan het lagedruknet (LD-net). Naast energiewinning uit mest wordt de uitstoot van het broeikasgas methaan aanzienlijk verminderd.

Kleinschalige mestvergisting

De Microferm is ontwikkeld voor kleinschalige mestvergisting. Onderdeel van de Microferm is een biogasopwerkingsinstallatie die het biogas opwaardeert naar groen gas en tegelijkertijd maximaal warmte terugwint voor verwarming van de vergister en de navergister. Aanvullende warmtevoorziening wordt gerealiseerd met een warmtepomp. De Microferm in Deurningen biedt de mogelijkheid tot mestvalidatie: het elimineren van ziektekiemen waardoor de mest geschikt wordt voor export.

In Den Bommel staat de eerste Microferm die groen gas produceert. Vriezenveen en Deurningen volgen als tweede en derde.

Energiefonds Overijssel

De Microferms zijn medegefinancierd door Energiefonds Overijssel. De provincie Overijssel biedt via het Energiefonds financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen.

Interessante links