Hybride warmtepomp en groen gas: best betaalbare oplossing warmtetransitie

By 5 mei 2021 januari 24th, 2022 Nieuws
Hybride warmtepomp
Een in opdracht van minister van Economische Zaken en Klimaat Van ’t Wout verrichte studie van Ecorys concludeert wederom dat de hybride warmtepomp in combinatie met groen gas vrijwel overal in Nederland de meest kostenefficiënte duurzame oplossing is voor de gebouwde omgeving.

Eerdere studies van het Planbureau voor de Leefomgeving en CE Delft toonden dit ook aan. Een coalitie van Techniek Nederland, de stichting Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland wil nu een versnelde uitrol van 1 miljoen hybride warmtepompen tegen het jaar 2030.

De Routekaart Groen Gas beschrijft de opschaling van het benodigde groen gas.

Interessante downloads