Monomestvergisters in Marrum en Alphen-Chaam

By 12 juli 2018 januari 24th, 2022 Nieuws
Bouw biogasinstallatie HoSt in Marrum
HoSt bouwt twee groengasmonomestvergisters, een in het Friese Marrum en in de andere in het Noord-Brabantse Alphen-Chaam. Het biogas ontstaat uit het vergisten van 95% mest aangevuld met maximaal 5% co-producten en wordt in de installatie opgewaardeerd naar groen gas. Beide projecten ontvangen SDE+-subsidie. In het voorjaar van 2019 zijn de installaties operationeel.

Marrum

De volledig autonome installatie in Marrum verwerkt jaarlijks ruim 35.000 ton mest en produceert jaarlijks 2,2 miljoen Nm3 groen gas met aardgaskwaliteit. Dit groen gas wordt ingevoed op het gasnetwerk. Naast de groengasproductie worden hoogwaardige meststoffen verwerkt voor lokale afzet in de landbouw en gebruikt als grondstof. Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt na hygiënisatie geëxporteerd.

Alphen-Chaam

Voor de installatie in Alphen-Chaam is via crowdfunding € 1,1 miljoen opgehaald. De installatie verwerkt ruim 43.000 ton mest per jaar en produceert jaarlijks 2,4 miljoen Nm3 groen gas voor invoeding op het gasnet. Het digestaat wordt gescheiden: de dunne fractie is bestemd voor akkerbouwers, de dikke fractie wordt geëxporteerd.

Geavanceerde technieken

In beide projecten wordt een geavanceerde gasbehandelingstechniek toegepast voor het opwaarderen van het biogas naar groen gas. Voor het warmteverbruik van de installaties wordt een warmtepomp ingezet voor een hoog rendement. De opslag in gesloten ruimtes en de vrijkomende lucht wordt eerst behandeld met een geavanceerde luchtbehandelingstechniek om stankoverlast te voorkomen.

Interessante links