Najaarsronde SDE+ zwaar overtekend

By 17 november 2016 Nieuws No Comments
Installatie
In de tweede en laatste ronde van de SDE+ in 2016 zijn 4.726 aanvragen ingediend voor hernieuwbare energieprojecten voor een totaalbudget van € 11,5 miljard. Het beschikbare budget van € 5 miljard is daarmee meer dan twee keer overtekend. Het aantal aanvragen is met 39% gestegen ten opzichte van de voorjaarsronde in 2016.

Het aangevraagde nieuwe vermogen (capaciteit) steeg zelfs nog harder, van 3.126 naar 4.996 MW, een toename van 60%. Verreweg de meeste aanvragen waren voor zonprojecten (4.458). Voor biomassa-warmte en Wkk werden 145 projecten ingediend met een maximumvermogen van 357 MW. De gevraagde capaciteit liet hier een daling zien bij een gelijk gebleven aantal nieuwe aanvragen. De gemiddelde aangevraagde systeemgrootte daalde van 4,2 MW naar 2,6 MW.

Biomassagas

Voor biomassagas werden 15 projecten ingediend met een totaal vermogen van 158 MW. Er zijn deze ronde 10% minder groengasprojecten aangevraagd. De totale capaciteit bleef gelijk. Dat betekent dat de capaciteit van de nieuwe aanvragen stegen van 9,4 MW naar 15,7 MW gemiddeld per project.

Andere aanvragen werden gedaan voor geothermie, wind op land en waterkracht. Op grond van de afgegeven beschikkingen in de voorjaarsronde voor 10,4 PJ, kan nog maximaal 14,6 PJ worden beschikt. Begin 2017 wordt bekendgemaakt welke projecten een subsidietoekenning hebben ontvangen.

Fase 1 en 2 overtekend

De najaarsronde is in vier fases opengesteld (€ 0,09/kWh, € 0,11/kWh, € 0,13/kWh en € 0,15/kWh). De tweede fase werd extreem overtekend met een claim van € 5 miljard. Voor de eerste fase werd € 2 miljard geclaimd.

In 2016 is binnen de SDE+-regeling met de voorjaarsronde en de najaarsronde in totaal € 9 miljard beschikbaar gesteld voor hernieuwbare energieprojecten. Dit is exclusief het budget voor wind op zee (windenergiegebied Borssele). De SDE+-subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van maximaal 15 jaar. De hoogte van het beschikbare SDE+-budget voor 2017 zal dit jaar nog worden bekendgemaakt.

Interessante links