Plan nodig voor import houtpellets

By 30 november 2017 Nieuws No Comments
Hout
Martien Visser van Gasunie pleit in Energiepodium voor een plan voor geïmporteerde houtpellets. Hij baseert zich onder meer op een recente studie van PBL en ECN naar een emissiearm energiesysteem in 2050 waarbij het aandeel biomassa in 2050 drie keer zo hoog zal zijn als nu. Het plan is noodzakelijk omdat na 2025 de subsidies voor meestook van houtpellets vervallen.

Gecertificeerde import houtpellets

Voor de binnenlandse behoefte aan biomassa is import noodzakelijk. Visser stelt import voor uit dunbevolkte landen. Via certificering wordt duurzame productie, oogst verwerking en transport gegarandeerd. Vanaf 2025 kunnen 60 petajoule aan houtpellets (nu nog gebruikt voor meestook) op industriële schaal via vergassing worden omgezet naar groen gas. Dat levert 1,5 miljard m3 groen gas op voor 1 miljoen CO2-vrije woningen of bij het gebruik van hybride warmtepompen zelfs 3 miljoen woningen. Parallel kan deze biomassastroom geleidelijk worden ingezet als grondstof voor de industrie.


Gate terminal biomassa

Voor de verwerking van houtpellets zijn vergassingsinstallaties nodig analoog aan het businessmodel van de LNG-terminal van Gate terminal waarbij concurrerende marktpartijen op de wereldmarkt gecertificeerde houtpellets kopen, in een vergassingsterminal omzetten naar gas en vervolgens verhandelen.

Dr.ir. Martien Visser is lector aan de Hanzehogeschool Groningen en manager Corporate Strategy bij Gasunie.

Interessante links