Sturen op carbon budget

  • 0
  • 4 juni 2017
Marieke van der Werf is benoemd als directeur Energietransitie voor Groen Gas Nederland. Aan haar de taak om de politiek te informeren en – waar nodig – te overtuigen van de belangrijke positie van hernieuwbaar gas in de duurzame energiemix. Dat is haar als oud-politica en energieadviseur met een breed netwerk in beide sectoren toevertrouwd. Marieke van der Werf ziet duurzame energie als onderdeel van de circulaire economie. Met deze benadering gaan energieproductie, de ontwikkeling van biobased grond­stoffen en CO2-reductie hand in hand.

Wat wordt je rol bij Groen Gas Nederland?

Mijn opdracht is ervoor te zorgen dat de toename van hernieuwbaar gas in de duurzame energiemix optimaal ondersteund wordt met beleidsmaatregelen van de overheid. Het nieuwe kabinet moet het hele pallet aan mogelijkheden van hernieuwbaar gas in het vizier krijgen. Dat is nog een hele opgave want dat vergt een nieuwe benadering van het energielandschap. Ik kijk naar de energietransitie in brede zin. De circulaire economie zet door, evenals de systeemintegratie tussen de verschillende duurzame energietoepassingen. Onze partners bevinden zich door de gehele biobased keten. We willen ook het nieuwe kabinet meenemen in deze zienswijze: niet meer uitsluitend naar de energiefunctie kijken, maar hernieuwbaar gas zien als onderdeel van de circulaire economie.

Welke positieve ontwikkelingen zie je in de energietransitie in Nederland?

Het besef van urgentie groeit, evenals de overtuiging dat we alle opties nodig hebben. Met de huidige aanpak halen we de 2-gradendoelstellingen van Parijs niet. Wij bepleiten dat de overheid het instrumentarium vernieuwt. Primair sturen op CO2-reductie is daar een voorbeeld van. Daar moet het nieuwe kabinet écht werk van maken. Ik kan me voorstellen dat dit gevolgen heeft voor de inrichting van de SDE+. Die moet gaan sturen op vermeden CO2, op het nog beschikbare ‘carbon budget’. Het is dan aan de markt te bepalen welke energiebron de meeste energie levert tegen de minste CO2-uitstoot. Het gaat om de slimste methodiek voor de en-en-doelstelling: duurzame energie produceren tegen minimale CO2-uitstoot.

Welke rol voorzie je voor hernieuwbare gassen?

Als je het over biogas hebt dan heb je het over biomassa. Biomassa is heel veelzijdig. De moderne economie haalt er grondstoffen voor health sciences zoals nutriënten en medicijnen, de industrie vezels voor bioplastics en uit het mestoverschot halen we fosfaat en stikstof om hoogwaardige organische mestkorrels te produceren. Allemaal circulaire producten. Innovatieve conversietechnologie moet de basis leggen voor de ‘cascadering’ van biomassa. En dan heb ik het nog niet over hernieuwbaar gas als duurzame optie voor het zwaar transport, de zeevaart en de zware industrie of als terugvaloptie van gas bij het ontbreken van wind of zon.

Wat moet er komende jaren nog gebeuren voor hernieuwbare gassen?

Nederland is koploper op het gebied van conversietechnieken. En die conversietechnieken helpen ons de circulaire economie van de grond te tillen. Naast grondstoffen en efficiënte energieproductie kunnen we de klimaatimpact van mest aanzienlijk terugbrengen – belangrijk voor onze Parijse verplichting. Daarnaast helpen deze toepassingen niet uitsluitend onze eigen duurzame doelstellingen, maar zijn ze ook zeer geschikt voor de export.