Wij gaan van start-up naar scale-up

  • 0
  • 11 november 2015
OrangeGas-directeur Pelle Schlichting is positief gestemd. Het gaat in zijn ogen steeds beter met de groengassector. Hij noemt Nederland een evolutionair land, waar alle problemen stuk voor stuk worden opgelost. En dat zet onderhand zoden aan de dijk. Zijn doel is binnen afzienbare tijd de activiteiten van OrangeGas te verbreden. “In de kern zijn wij er voor alle duurzame transportoplossingen.”

Vanwaar uw optimisme?

“De markt heeft een enorme groei doorgemaakt ten gunste van groen gas. De infrastructuur voor tanken op groen gas is aanzienlijk verbeterd. Er zijn meer en betere automodellen op groen gas verkrijgbaar, er is een nichemarkt ontstaan voor de afvalsector en de taxibranche. De productie is toegenomen mede dankzij bedrijven als Attero en Suiker Unie. Daarnaast heeft de Audi g-tron met drieduizend groengasauto’s in Nederland een positief effect op de beeldvorming van groen gas als volwaardig alternatief voor fossiel.”

Hoe verklaart u dat succes?

“De samenleving is veranderd. Duurzaamheid is niet meer iets om je te onderscheiden, maar een voorwaarde. Als de gevolgen van vervuiling in kaart worden gebracht, wordt het een maatschappelijk issue. Dat zie je met de plastic soup in de oceaan, met de gezondheidsschade van obesitas en dat gaat nu gebeuren met fossiele brandstoffen. Groen transport zet door omdat het alternatief slechter is. In Beverwijk maken we uit rioolslib groen gas dat regionaal getankt kan worden. Dat is toch een mooie, schone en korte keten? Vergelijk dat maar eens met olie. Shell in Nigeria. We weten allemaal welke debacles zich daar hebben afgespeeld: maatschappelijk en ecologisch. Zo werkt de olie-industrie. Shell vertrekt uit de Noordpool. Dat is om economische redenen, maar in het maatschappelijk debat heerst opluchting. Er is sprake van een kentering in de samenleving: mensen zijn klaar voor duurzame alternatieven.”

En dieselgate draagt daar nog aan bij?

“Diesel is niet schoon en wordt niet schoon. We wisten allang dat bij dieselauto’s in veel gevallen de uitstoot in de praktijk hoger ligt dan de toegestane waarden. Ook hier geldt: iets dat zo slecht voor ons is daar gaan we afscheid van nemen. Diesel is op zijn retour. Groen gas is een uitstekend alternatief voor dieselauto’s. Ik voorzie door dieselgate een switch naar groengasauto’s.”

U zal toch ergens nog een wensenlijstje hebben als ondernemer?

“Veel initiatieven stranden toch op regelgeving. Het uitgangspunt zou moeten zijn: als er geen regels voor zijn, dan mag het. We moeten wat groter leren denken. De overheid schept de kaders en de markt gaat aan de slag. Vraag je bij regelgeving af: hoeveel nut heeft het en hoeveel last levert het op? Er worden zeer strenge eisen gesteld aan de specificaties van gas en de certificering ervan. De netbeheerders zien daar strikt op toe, dat is hun taak. Maar het belemmert ons als duurzame leverancier. Wij worden bij onze fabrieken aangeslagen voor transportkosten door het gasnet, terwijl we helemaal niets transporteren. Maar er zit nu eenmaal een aansluiting en dat betekent automatisch dat je transportkosten moet betalen. Ook zie ik nog weinig acties terug van Tafel 4 van het Energieakkoord.”

Noemt u eens een positieve maatregel?

“De Autobrief 2016 is voor ons gunstig nu de bijtelling voor zuinige diesels en plug-ins wordt bijgesteld. We bereiken nu het level playing field dat de mobiliteitssector al zo lang bepleit: alle duurzame technologieën onder hetzelfde fiscale regime. Doordat groengasauto’s fiscaal net zo aantrekkelijk worden als elektrisch of hybride zal de vraag ernaar toenemen.”

Hoe ervaart u de fusie tussen Groen Gas Nederland en Groen Gas Mobiel?

“Wij zijn de partijen voor de energietransitie op het gebied van biogas. Die moesten wel fuseren. De sector is gebaat bij korte ketens. Nu overzien we het speelveld beter. Als je geen zicht op elkaars activiteiten hebt, kun je elkaar ook per ongeluk tegenwerken. Hoe meer clustering als sector, hoe beter. Ik zou graag zien dat we meer samenwerken met de Vereniging Groen Gas Producenten (VGGP). Als ook de groengasproducenten aan tafel zitten dan spreek je pas echt over een korte keten.”

Van welke subsidies maakt u gebruik?

“Ik prijs me gelukkig dat we uitsluitend investeringssubsidies hebben en geen exploitatiesubsidies. Wij moeten zorgen dat we winst maken. Dat maakt inventief. De werkwijze met SDE+ is een vreemd systeem. Mogelijk wordt de waarde van de Groengas-certificaten verrekend met de subsidie. Op deze manier worden ondernemers er niet toe gedwongen voor de volle 100% rendement te halen. Als ik minder efficiënt produceer, voel ik dat direct in mijn portemonnee. Er zijn partijen die verdienen aan groen gas en partijen die geld maken met groen gas.”

Wat bedoelt u met geld maken met groen gas?

“Wij zijn toe aan de volgende stap: van startup naar scale-up. Binnen vijf jaar willen we het aantal groengastankstations van OrangeGas hebben uitgebreid van zestig naar honderd en dan met name op kwaliteitslocaties. Tevens is de korte keten een strategisch doel. Scale-up betekent ook impact maken. Daarom gaan we ons aanbod verbreden naar alle vormen van duurzame brandstoffen. Op een aantal van onze tanklocaties komen binnenkort snellaadpalen voor elektrische auto’s. Onze ambitie is om ook elektrisch, waterstof en vloeibaar CO2 aan te bieden.”