Biomassa is een belangrijke grondstof voor energieproductie uit groen gas. Er is veel biomassa in omloop. Het is belangrijk dat aantoonbaar kan worden gemaakt dat biomassa die voor vergisting wordt gebruikt, voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria. Daarvoor is de Better Biomass-certificering opgericht.
De markt van vraag en aanbod van biomassa is de laatste jaren overzichtelijker en transparanter geworden door de opkomst van online biomassamarktplaatsen. Deze handelsplaatsen bieden inzicht in de biomassa die in omloop is en de prijsontwikkeling.

Biomassacertificering

Producenten van biogas kunnen de duurzaamheid van de gebruikte biomassa aantonen met het Better Biomass-certificaat. Voor bedrijven die transportbrandstoffen uit biogas produceren is dit een vereiste; voor bedrijven die groene stroom of groen gas op het openbaar net leveren een optie. Het Better Biomass-certificaat wordt behalve voor biogas ook gebruikt om de duurzaamheid van de gebruikte biomassa voor andere biobrandstoffen en bio-based producten aan te tonen.

De duurzaamheidscriteria zijn opgesteld door vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij.

Om voor het Better Biomass-certificaat in aanmerking te komen, moet een biogasproducent een deugdelijke administratie kunnen overleggen van de in- en uitgaande biomassastromen (massabalans). Hierbij gaat het naast tonnage en samenstelling ook om de herkomst en de bestemming van de biomassa. Daarnaast moet de producent in het bezit zijn van alle voorgeschreven vergunningen.

Better Biomass wordt beheerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder. De certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen. Dat zijn DEKRA Certification en QS Certification. Bij hen kan een producent terecht om biomassa te laten certificeren.

Interessante link

Biomassamarktplaatsen

De laatste jaren zijn verschillende online biomassamarktplaatsen ontstaan. Biomassamarktplaatsen hebben een gunstig effect op de handel in biomassa.

  • De marktplaatsen maken het mogelijk dat vraag en aanbod van biomassa goed op elkaar worden afgestemd.
  • Partijen biomassa worden door tussenkomst van de marktplaatsen verhandeld tegen gemiddelde marktprijzen. Daardoor kan de kostprijs van biogas uiteindelijk dalen.
  • Beperking van transportafstanden door inzicht in vraag en aanbod.
  • Biogasproducenten krijgen inzicht in nieuwe producten.

De marktplaatsen onderscheiden zich van elkaar op zaken als: hoeveelheid en diversiteit van het aanbod, de kosten van de transactie, de begeleiding bij het ver- of aankopen van de biomassa, geografisch werkgebied (regionaal, landelijk, internationaal).

bij

Overzicht van marktplaatsen

Onderstaande reguliere marktplaatsen zijn momenteel actief.

Biomassa.eu brengt vraag en aanbod van alle soorten biomassa bij elkaar. Reststromen uit de land- en tuinbouwsector en de verwerkende industrie worden benut in duurzame toepassingen zoals co-vergisting of verbranding voor de productie van onder meer biogas, warmte en elektriciteit. Bemiddelen en begeleiden bij ver- of aankoop van biomassa is mogelijk. Voor die bemiddelaarsrol betalen partijen een fee aan Biomassa.eu

De Biomassa doe-het-zelf-website is er om partijen biomassa gemakkelijk vindbaar te maken als grondstof voor biobased producten of duurzame energie. Er is een continue stroom van vraag en aanbod. Partijen hoeven geen langjarige contracten met elkaar af te sluiten, maar kopen en verkopen de biomassa die voorhanden is.

Reststromen.nl combineert kennis met de daadwerkelijke handel in biomassa. Naast informatiebronnen over biomassa is er een forumfunctie waar bezoekers hun vraag en aanbod kunnen plaatsen. Reststromen.nl is een initiatief van Acrres, het landelijk toepassingscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen.

De nationale Reststoffenbeurs is in 1986 opgericht door de Kamers van Koophandel om bedrijven te helpen die hun afval- en reststoffen willen aanbieden. Het betreft allerlei typen reststoffen, al dan niet geschikt voor biogasproductie. De Reststoffenbeurs werkt samen met Afvalgids.nl, een onafhankelijke marktplaats voor dienstverlening en producten uit de afvalbranche.

De informatie wordt meertalig aangeboden om ook bezoekers uit buurlanden van dienst te kunnen zijn aangezien hergebruik van reststoffen een grensoverschrijdende activiteit is.

BiomassTrade.com is een wereldwijde online marktplaats voor vraag en aanbod in biomassa, biobrandstoffen en gerelateerde producten. Afnemers en leveranciers uit allerlei landen kunnen hun vraag en aanbod online plaatsen en direct in contact treden met geïnteresseerde partijen. Ook organisaties die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bio-energie kunnen via deze marktplaats hun producten en diensten wereldwijd kenbaar maken.