Zowel de Brandstofvisie als de Routekaart hernieuwbaar gas kennen een belangrijke rol toe aan groen gas als transportbrandstof. De Brandstofvisie gaat uit van 18,5 PJ CNG/LNG in 2020 en 128 PJ in 2030. De Routekaart vermeldt op basis van vergisting 20 PJ biogasproductie in 2020 en 60 PJ in 2030. Dit is exclusief vergassing van hout. De mobiliteitsmarkt is een groot afzetgebied voor groen gas.

Groen Gas Nederland werkt in het programma Groen Gas in Mobiliteit samen met gemeenten en provincies om het gebruik van groen gas in het wegverkeer een belangrijke impuls te geven. Dit gebeurt aan de hand van zes praktische acties.

Landelijke etalage voor subsidies en sloopregelingen

Groen Gas Nederland gaat alle regionale en provinciale subsidies en sloopregelingen voor rijden op groen gas publiceren op deze website. Zo wordt voor beheerders, inkopers, leasebedrijven en consumenten inzichtelijk welke regelingen er zijn. Daarnaast heeft Groen Gas Nederland een intelligente calculator ontwikkeld die op basis van kenteken, postcode en jaarkilometrage inzichtelijk maakt wat rijden op groen gas feitelijk kost. Dit is een handig hulpmiddel voor organisaties, vlooteigenaren en particulieren om de kosten en besparingen snel te berekenen.

Interessante links

Wagenpark aangesloten overheden

Groen Gas Nederland adviseert overheden hoe zij hun wagenpark kunnen aanvullen of vervangen door groengasauto’s. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd en type voertuig en naar het type brandstof en in hoeverre nieuwe aanschaf nodig of ombouw mogelijk is. Ook kan Groen Gas Nederland advies geven over de aanschafprocedure voor groengasauto’s en voor overheden contact leggen. De milieuvoordelen worden eveneens inzichtelijk gemaakt.

tankstation

Wagenparken rond een groengasvulpunt

Heel wat bedrijven zijn gesitueerd rondom een van de 140 groengasvulpunten. In samenwerking met exploitanten en provincies en gemeenten komen er speciale acties rond deze vulpunten om de bewustwording voor rijden op groen gas en nabijheid van een tankstation te vergroten. De actie richt zich met name op veelrijders.

Taxi- en OV-contracten

Overheden worden specifiek benaderd met adviezen hoe zij provinciaal aan te besteden vervoer zoals taxi’s voor WMO, AWBZ en leerlingenvervoer op groengasauto’s kunnen laten rijden. Groen Gas Nederland volgt hiervoor de aanbestedingskalender en zal als concessies aflopen overheden wijzen op de mogelijkheden om over te schakelen op groen gas. Verder bepleit Groen Gas Nederland het voortzetten van aflopende CNG-concessies. Exploitanten met een groengaswagenpark krijgen advies over hoe zij overheden kunnen benaderen.

OV-concessies

In samenspraak met een aantal overheden kijkt Groen Gas Nederland mee naar een aantal OV-concessies en adviseert over de beschrijving van deze aanbestedingen ten gunste van groengasauto’s.

Bewegwijzering groengasvulpunten langs A- en N-wegen

Groen Gas Nederland stelt een standaardprocedure op voor de plaatsing van het verkeersbord groengasvulpunt langs de wegen van Rijk, provincie en gemeenten. Automobilisten raken zo bekend met het netwerk aan tankstations op groen gas.