Nederland produceert jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen ton GFT. Hiervan wordt 380.000 ton via vergisting omgezet naar duurzame energie. Dit terwijl GFT vergistingscapaciteit heeft van 630.000 ton.

Als alle GFT in Nederland zou worden benut voor de productie van groen gas, kunnen circa 55.000 huishoudens van gas worden voorzien. Het gas is ook geschikt als transportbrandstof.

Dat niet alle GFT wordt gebruikt in vergisters heeft meerdere redenen:

  • Vervuild GFT is niet geschikt voor vergisting.
  • Composteerders kunnen vaak toe met een lage poortfee waardoor zij gecontracteerd worden bij de aanbesteding van GFT.
  • Het aanbod van GFT sterk seizoensgebonden, waardoor de GFT-vergisters in de winterperiode afhankelijk zijn van andere biomassastromen of hun productie moeten verlagen.

Verhogen energieproductie GFT

De energieproductie uit GFT is te verhogen door een groter aandeel van groente en fruit (GF-deel) ten opzichte van tuinafval. Dit kan door in appartementen het GF-deel apart in te zamelen. Met dit afval wordt de GFT-fractie calorisch verrijkt en neemt het biogas per ton materiaal toe.

Verder kan de organisch natte fractie (ONF-materiaal) uit huisvuil met GFT worden meevergist. Dat levert een hogere energieproductie op. Bovendien is er dan gedurende het hele jaar een basisvolume substraat voor vergisting beschikbaar. Dit zou ook kunnen gelden voor keukenafval (500.000 ton per jaar) en provinciaal bermgras. Dit gras heeft de status van afvalstof, waardoor het niet in een co-vergister kan worden verwerkt. Voor andere bermgrassen is dit wel toegestaan.

Aanbestedingen

Lagere overheden kunnen vergisting van GFT stimuleren door bij het verstrekken van GFT-contracten te onderzoeken of vergistingscapaciteit in de regio voorhanden is om het GFT duurzaam in te zetten.

“Een derde van het GFT wordt nu met het restafval verbrand, terwijl in GFT veel stoffen zitten die nog prima gebruikt kunnen worden. Tuinafval en fruit kunnen bijvoorbeeld worden vergist en gecomposteerd. Door GFT beter te scheiden reduceren we de hoeveelheid restafval enorm.”

Wilma Mansveld Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Meerlanden

Een voorbeeld van vergisting van GFT tot groen gas is de vergistingsinstallatie van Meerlanden in Rijssenhout. Het groen gas wordt geleverd op het openbare gasnet en ingezet om de vrachtwagens van Meerlanden op te laten rijden.

GFT als grondstof voor de chemie

GFT is een heterogene afvalstroom die bovendien sterk in samenstelling varieert. De verwachting is dat in de toekomst het merendeel van GFT als grondstof voor de chemie gaat dienen. Voor gewenste biobased toepassingen als pyrolyse, vergassing en torrefractie zijn nog technologische ontwikkelingen nodig. De markt verwacht dat die technieken binnen enkele jaren toepasbaar zijn. Tot die tijd blijven vergisten en (na)composteren de belangrijkste afzetkanalen van GFT. Naast duurzame energie levert GFT organische stoffen op voor de landbouw.

Interessante link