Biogasinstallatie WABICO

wabico-banner

De firma HoSt bouwt in binnen- en buitenland biogasopwerkingsinstallaties. Een van de recente projecten van HoSt is de bouw van een vergistingsinstallatie op het Ecopark in Waalwijk. Het Ecopark combineert drie verschillende vormen van duurzame energie: zonne-energie, windenergie en sinds mei ook energie uit biomassa.

In de industriële vergistingsinstallatie wordt biogas uit vergisting omgezet in groen gas met een capaciteit van 3.760.000 Nm3 groen gas per jaar, te vergelijken met het jaarlijkse aardgasverbruik van 2600 huishoudens. Het project is bekend onder de naam de Waalwijkse Biomassa Combinatie (WABICO).

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat het WABICO-project van start kon, moest een haalbaarheidsonderzoek uitwijzen of er voldoende biomassa beschikbaar was op langere termijn en of de noodzakelijke vergunningen werden afgegeven zoals het bestemmingsplan, milieu- en bouwvergunning en omgevingsvergunning. Ook mocht de locatie geen overlast geven. Verder werd er een SDE-aanvraag voor subsidie op het invoeden van groen gas op het aardgasnet ingediend en toegekend.

Leveranciers

Nadat aan deze randvoorwaarden was voldaan, is met een aantal leverancier goede afspraken gemaakt over de aanvoer van reststromen, de kwaliteit en de homogeniteit van de reststromen en de hoeveelheden en regelmaat van aanvoer. De biogasinstallatie kan verscheidene moeilijke inputstromen verwerken en beschikt over optimale invoertechnieken voor het verkleinen van de biomassa. De installatie verwerkt onder andere bermgras, flotatieslib en appels en peren.

Specs

De installatie bij WABICO heeft een aantal kenmerken die het tot een unieke installatie maken:

 • minimalisatie methaanverlies en maximalisatie warmteterugwinning;
 • door een maximale warmteterugwinning gedurende het proces, heeft de gehele installatie een zeer laag eigen energieverbruik;
 • minimaliseren warmteverlies door geïsoleerd dubbel membraandak;
 • minimaliseren methaanverlies uit gasopwerking tot maximaal 0,25%;
 • warmteterugwinning ten behoeve van mesofiel en thermofiel proces:
  • warmte-inhoud biogas voor opwerking;
  • vrijkomende warmte compressor gasopwerking;
  • warmte-inhoud biogas na compressie;
  • anammox-tank;
 • inzet warmtepomp voor verhogen temperatuur met als doel geen biogasinzet voor thermische energieproductie;
 • tevens is het vergisten van categorie 3-materiaal zoals zuivelproducten mogelijk door een sanitatiestap.

wabico-uitsnede

Grasvergisting

Gras is een lastige invoerstroom. Het vergt nogal wat voorbewerking voordat het de vergister in kan. De installatie in Waalwijk kan grote hoeveelheden gras verwerken. Voor optimale vergisting stelt Wabico eisen over de kwaliteit en de aanvoer. De installatie verwerkt zowel bermgras als gras afkomstig van natuurbeheerders. Het gras wordt zo vers mogelijk aangeleverd door gebruik te maken van een maaizuigcombinatie. Ook zijn hoogwaardige componenten en engineering toegepast voor het invoeren van de reststromen. Het materiaal wordt eerst verkleind en de toevoer van een vaste stof zorgt voor de verwerking van taai, brugvormend materiaal.

Afvoer van digestaat

Het digestaat, het restproduct dat overblijft na de vergisting, wordt verwerkt tot twee stromen: loosbaar water en compost. Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie door een persscheider en decanteercentrifuge met polymeertoevoeging. Door afvalwaterzuivering is het restwater van voldoende kwaliteit om te worden geloosd in het riool. Naverwerking van de dunne fractie, voordat het wordt geloosd, gebeurt met de Anammox-techniek.

Productie van vloeibare CO2

De installatie heeft de mogelijkheid te worden uitgebreid met CO2–vervloeiing. Het vloeibare COkan bijvoorbeeld geleverd worden aan kassen, waar veel behoefte is aan CO2.

Monomestvergisting

HoSt ziet in Nederland mogelijkheden voor mono-mestvergisting (100% mest) op boerderijschaal in combinatie met biogasopwerking waarbij groen gas wordt ingevoed. Het voordeel van invoeding is het energetische rendement. Dat is aanzienlijk hoger dan bij de productie van stroom.

Andere projecten

Op het gebied van industriële vergisting heeft HoSt in het verleden verschillende installaties gebouwd, waar het biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit. In Assen staat een biogasopwerking bij een afvalwaterzuivering. Het biogas uit slib wordt hier omgezet in biomethaan van aardgaskwaliteit en ingevoed op het aardgasnet. Bij een boerderij in Den Bommel staat een biogasinstallatie met biogasopwerking waar biogas uit 100% mest wordt omgezet in biomethaan en eveneens wordt ingevoed op het aardgasnet.

Wilt u meer informatie over de biogasinstallaties van HoSt, neemt u dan contact op met Tjeerd Smit, project developer bij HoSt. Telefoon: 053-4609080. E-mail: smit@host.nl.

Interessante links:

 

Logo Wabico_