Publicaties

Financieringsmogelijkheden voor biogasprojecten

Denkt u erover biogas te produceren en om te zetten naar groene stroom, groen gas of groene transportbrandstof dan zijn er speciale regelingen om uw biogasproject te realiseren…

Document bekijken

Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling

Het ministerie van Economische Zaken berekent ieder jaar de productiekosten van groen gas. Deze berekeningen vormen het fundament van de SDE+-basisbedragen die het ministerie jaarlijks vaststelt. ECN en DNV GL voeren in opdracht van het ministerie de berekeningen uit. De productiekosten van groen gas worden onder andere bepaald door de schaalgrootte en het type installatie…

Document bekijken

De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking

De overheidsdoelstelling om 16% duurzame energie te produceren in 2023 en de ingevoerde mestverwerkingsplicht per 2014 biedt kansen voor een gecombineerde aanpak. In 2015 moet de mestmarkt in evenwicht zijn. Om aan de wet te voldoen is afzet van het overschot aan fosfaat buiten de Nederlandse landbouw noodzakelijk…

Document bekijken

Verplichte vergunningen voor biogasproductie-installaties

Bent u een producent van biogas of wilt u in de toekomst biogas gaan
produceren? Dan doet u er goed aan de informatie in deze factsheet te lezen. Wie een biogasinstallatie wil bouwen en exploiteren heeft verscheidene vergunningen nodig…

Document bekijken