Publicaties

Financieringsmogelijkheden voor biogasprojecten

Denkt u erover biogas te produceren en om te zetten naar groene stroom, groen gas of groene transportbrandstof dan zijn er speciale regelingen om uw biogasproject te realiseren…

Document bekijken

Productie van de bio-LNG in een opkomende LNG-markt

Sinds enkele jaren is de Nederlandse markt voor LNG als transportbrandstof in ontwikkeling. Transporteurs zijn geïnteresseerd in deze brandstof omdat motoren schoner en stiller zijn dan dieselmotoren en de actieradius dankzij de hogere energiedichtheid veel groter is dan die van motoren op (bio-)CNG. LNG voldoet al aan de aankomende scherpere emissie-eisen voor het wegtransport en de scheepvaart. Dit maakt LNG interessant voor leveranciers van winkelketens, supermarkten en internationaal transport. Groen Gas Nederland verwacht dan ook dat het gebruik van LNG de komende jaren behoorlijk gaat toenemen…

Document bekijken

Leveringscontract groen gas en de SDE+-regeling

Het ministerie van Economische Zaken berekent ieder jaar de productiekosten van groen gas. Deze berekeningen vormen het fundament van de SDE+-basisbedragen die het ministerie jaarlijks vaststelt. ECN en DNV GL voeren in opdracht van het ministerie de berekeningen uit. De productiekosten van groen gas worden onder andere bepaald door de schaalgrootte en het type installatie…

Document bekijken

De bijdrage van monomestvergisting aan grootschalige mestverwerking

De overheidsdoelstelling om 16% duurzame energie te produceren in 2023 en de ingevoerde mestverwerkingsplicht per 2014 biedt kansen voor een gecombineerde aanpak. In 2015 moet de mestmarkt in evenwicht zijn. Om aan de wet te voldoen is afzet van het overschot aan fosfaat buiten de Nederlandse landbouw noodzakelijk…

Document bekijken

Rijden op groen gas – Feiten en cijfers

Transporteurs, bedrijven en particulieren rijden steeds vaker op groen gas.
Er komt meer groen gas beschikbaar en het aantal auto’s dat op groen gas kan rijden zal de komende jaren verder toenemen, evenals het aantal tankstations. Maar wat is groen gas als autobrandstof precies en welke voordelen biedt het? In vogelvlucht langs een aantal feiten en cijfers…

Document bekijken

Verplichte vergunningen voor biogasproductie-installaties

Bent u een producent van biogas of wilt u in de toekomst biogas gaan
produceren? Dan doet u er goed aan de informatie in deze factsheet te lezen. Wie een biogasinstallatie wil bouwen en exploiteren heeft verscheidene vergunningen nodig…

Document bekijken