Routekaart hernieuwbaar gas

  • 0
  • 4 juli 2015

De overheid wil dat van de totale hoeveelheid energie die in 2020 verbruikt wordt, minimaal 14% afkomstig is uit duurzame bronnen. Een toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling. Volgens de prognose uit de Routekaart hernieuwbaar gas kan in 2020 5 tot 7% van de hernieuwbare energiedoelstellingen worden ingevuld door biogas. Van 2020 tot 2030 kan – als alles meezit – nog eens een groei van factor 3 worden gerealiseerd.