LNG staat voor Liquified Natural Gas – vloeibaar aardgas – en is een mengsel van voornamelijk methaan met mogelijke restgassen als stikstof, propaan en ethaan. Methaan is bij normale druk vloeibaar bij cryogene temperaturen van ca. -162 °C.

Bij het opwaarderen van biogas wordt CO2 verwijderd, waardoor het methaangehalte in het gas toeneemt. Dit biogas kan het ook direct bewerkt worden naar een standaard die voldoet om het gas als vloeibare transportbrandstof in te zetten: bio-LNG.

LNG_tankstationToepassingen in wegverkeer

Trekker-opleggers rijden ongeveer 90.000 km per jaar. Dat was tot voor kort teveel om over te schakelen op gas als brandstof. Met de introductie van LNG is dat veranderd. Van gas in vloeibare vorm kan meer worden
meegenomen dan wanneer het gas moet worden opgeslagen in de vorm van CNG (Compressed Natural Gas).

Sinds de introductie van LNG in 2010 zijn er inmiddels 250 vrachtwagens op de weg en 13 LNG-tankstations in bedrijf. Daarmee is een goede basis gelegd.

Productie

De productie van bio-LNG is op gang gekomen. Naar verwachting komen er dit jaar drie kleinschalige productielocaties bij. Er zijn verschillende methoden om bio-LNG te produceren. Momenteel lopen er projecten naar de methode die het beste aansluit bij een beschikbare hoeveelheid biogas.

LNG24

Meer informatie voor de transportsector over het rijden op LNG is te vinden op LNG24.

Interessante link

LNG