Ombouw

Het is mogelijk een benzineauto om te bouwen en te voorzien van een CNG-tank. 75% van de benzineauto’s is geschikt voor ombouw. De volgende leveranciers zijn hierin gespecialiseerd:

Maar ook een dieselvoertuig kan in veel gevallen deels rijden op groen gas. Deze voertuigen rijden dan op een mengsel van diesel en CNG, waarbij de verhouding afhankelijk is van de rijomstandigheden. In de praktijk ligt het bijmengpercentage vaak rond 50%. Met als resultaat minder uitstoot van NOx, fijnstof en CO2. Bovendien resulteert het ook in een geringe daling van de brandstofkosten.

De volgende leveranciers zijn hierin gespecialiseerd:

Occasions

Er rijden momenteel 11.000 groengasauto’s (CNG) in Nederland. Het aanbod van gebruikte auto’s is nog beperkt. De ervaring leert inmiddels dat CNG-voertuigen net als dieselvoertuigen hoge kilometrages aankunnen. Er zijn praktijkvoorbeelden van taxi’s die tegen vergelijkbare onderhoudskosten meer dan 400.000 kilometer op CNG hebben gereden.

In andere Europese landen (met name Duitsland en Italië) rijden er meer CNG-auto’s en is het aanbod van gebruikte voertuigen ook veel breder. Het breedste aanbod van van CNG-auto’s biedt Duitsland. Zie: www.mobile.de